Articles Posted by the Author:

 • Enable tùy chọn Hibernate trong Windows 8

  Hibernate là một tùy chọn đã bị ẩn ở trong Windows 8. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách để enable Hibermate. Bước 1: Vào Control Panel>Hardware and Sound>Power Options. Bước 2:Chọn Choose what the power buttons do. Bước 3:Màn hình kế tiếp chọn  Change Settings that are currently Unavailable. Bước 4: Kéo thanh trượt xuống  “Shutdown Settings”  và check […]


 • Tùy chỉnh màu khác nhau cho Folder bằng hai bước đơn giản

  FolderColorizer là ứng dụng cho phép chúng ta có thể đổi màu folder  theo các màu khác nhau,đây là ưng dụng dùng để trang trí máy tính và giúp chúng ta giảm thiểu thời gian tìm kiếm dữ liệu trên máy tính. Hướng dẫn sử dụng: Bước 1: Download FolderColorizer tại đây . Bước 2:Sau khi […]


 • Phần mềm chuyển đổi PDF sang Word – ABBYY FineReader

  ABBYY FineReader là phần mềm OCR thông minh có thể chuyển đổi tài liệu giấy, ảnh số và các tập tin PDF sang văn bản điện tử ở định dạng có thể soản thảo và tìm kiếm được. ABBYY FineReader thế hệ mới nhất (phiên bản 11) là thế hệ đầu tiên hỗ trợ nhận dạng tiếng Việt. […]


 • Một số ứng dụng hay cho thiết bị Android

  Bài viết này tôi xin giới thiệu một số ứng dụng miễn phí cho Android. Clean Master : Thiết bị di động của bạn sau một thời gian sử dụng xử lý ngày càng chậm. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là những ứng dụng sau một thời gian sử dụng […]


 • Sửa lỗi không đọc được file chm trên windown 7

  Bạn tìm được một cuốn tài liệu ebook hay trên mạng với định dạng (.chm) nhưng mà khi bạn mở lên thì không thể thấy nội dụng của ebook này. Bài viết này tôi xin trinh bày đôi chut về file định dạng chm và cách sửa lỗi khi không đọc được file chm. CHM […]


 • Bài 10:Cấu hình Cloud Compute trong CentOS 6(phần 2-OpenStack Havana)

  Bài 10:Cấu hình Cloud Compute trong CentOS 6(phần 2-OpenStack Havana)

  9. Thiết lập Floating IP. [1] Change Nova’s setting first to assign Floating IP address automatically. [root@dlp ~(keystone)]#vi /etc/nova/nova.conf # line 999 : uncomment and change auto_assign_floating_ip=True [root@dlp ~(keystone)]#/etc/rc.d/init.d/openstack-nova-network restart Stopping openstack-nova-network: [ OK ] Starting openstack-nova-network: [ OK ] [2] Set Floating IP address. For exmaple, assign 10.0.0.248/29 for Floating IP addresses in internal network […]


 • Bài 10:Cấu hình Cloud Compute trong CentOS 6(phần 1-OpenStack Havana)

  Bài 10:Cấu hình Cloud Compute trong CentOS 6(phần 1-OpenStack Havana)

  1.Tìm hiểu về OpenStack  Giới thiệu về OpenStack Havana. 2. Chuẩn bị cài đặt. để xây dựng một Cloud Computing với OpenStack Havana thì phải cài đặt các thành phần sau. [1] cài đặt NTP (hướng dẫn cài đặt NTP) [2]-cài đặt KVM(hướng dẫn cài đặt KVM) [3]Cài đặt Apache HTTP Server(Cài đặt Apache HTTP […]


 • Bài 14: Cấu hình Database trong CentOS6(phần 2:MySQL)

  Bài 14: Cấu hình Database trong CentOS6(phần 2:MySQL)

  1. Cài đặt MySQL cho Database Server. [root@www ~]#yum -y install mysql-server [root@www ~]#/etc/rc.d/init.d/mysqld start Initializing MySQL database: Installing MySQL system tables... OK Filling help tables... OK To start mysqld at boot time you have to copy support-files/mysql.server to the right place for your system PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER […]


 • Bài 13:Cấu hình Web server(phần 1-Apache)

  Bài 13:Cấu hình Web server(phần 1-Apache)

  1.Cài đặt httpd. [1]Cài đặt httpd [root@www ~]#yum -y install httpd # remove welcome page [root@www ~]#rm -f /etc/httpd/conf.d/welcome.conf # remove default error page [root@www ~]#rm -f /var/www/error/noindex.html < [2] Cấu hình httpd. [root@www ~]#vi /etc/httpd/conf/httpd.conf # line 44: change ServerTokens  Prod # line 76: change to ON KeepAlive     On # line 262: Admin’s address ServerAdmin   root@server.world # line […]