Activation Script 1.4 – Phần mềm kích hoạt bản quyền Win và Office

Activation Script 1.4 – công cụ hỗ trợ active Windows 10 digital license và office kms đơn giản, nhanh chóng. Công cụ được viết bằng script cmd nên khi hoạt động các phần mềm antivirus hay Windows Denfender sẽ không nhận là virus như HWIDGen trước đây. Activation Script 1.3 trở về trước chỉ hỗ trợ active […]

Xem thêm