Khắc phục lỗi Zoom khi học online

Zoom hiện tại đang được nhiều nhà trường sử dụng để học trực tuyến trên Zoom qua máy tính, hay học online trên Zoom điện thoại. Và trong quá trình sử dụng việc gặp phải các lỗi Zoom là điều không phải không xảy ra. Có thể bạn không nói được micro, hay webcam không […]

Xem thêm