Chia sẻ một số Ebook lập trình Game Unity miễn phí

Hôm nay, kienthuc.it xin chia sẻ tới mọi người bộ Ebook về lập trình Game bằng ngôn ngữ Unity. Bộ sách gồm có: Charles Bernardoff – NGUI for Unity Jeff Muray – C# Game programming cookbook for Unity 3D Learn Unity 4 for IOS Game Development Learn Unity for 2D Game Development Learn Unity 3D Programming […]

Xem thêm