Chia sẻ một số Ebook lập trình Game Unity miễn phí

Ebook

Hôm nay, kienthuc.it xin chia sẻ tới mọi người bộ Ebook về lập trình Game bằng ngôn ngữ Unity. Bộ sách gồm có:

 1. Charles Bernardoff – NGUI for Unity
 2. Jeff Muray – C# Game programming cookbook for Unity 3D
 3. Learn Unity 4 for IOS Game Development
 4. Learn Unity for 2D Game Development
 5. Learn Unity 3D Programming with Unity Script
 6. Learning C# Programming with Unity 3D
 7. Pro Unity Game Development with C#
 8. Beginning 3D Game Development with Unity 4
 9. Learning C# by Developing Games with Unity 3D
 10. Unity 2D Game Development
 11. Unity Android Game Development by Example

    12. Unity for Absolute Beginners

    Link tải về tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.