Tùy chỉnh màu khác nhau cho Folder bằng hai bước đơn giản

kienthucit.net

kienthucit.net

FolderColorizer là ứng dụng cho phép chúng ta có thể đổi màu folder  theo các màu khác nhau,đây là ưng dụng dùng để trang trí máy tính và giúp chúng ta giảm thiểu thời gian tìm kiếm dữ liệu trên máy tính.

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Download FolderColorizer tại đây .

Bước 2:Sau khi cài đặt khi bạn chuột phải lên folder sẽ có thêm ứng dựng như hình bên dưới,right-click-and-colorizeSau khi chọn màu ở lần đầu tiên thì bạn sẽ nhận được thông báo như bên dưới.

dangki

Bạn nhập địa chỉ email của mình và bắt đầu sử dụng.

Sau khi chọn màu thì tắt đi mở lại sẽ thấy màu trên folder đã thay đổi.