Tìm hiểu về OpenStack

Openstack là một cloud software được thiết kế để chạy trên các sản phẩm phần cứng như x86, ARM. Nó không có yêu cầu gì về đặc tính phần mềm hay phần cứng, nó tích hợp với các hệ thống kế thừa và các sản phẩm bên thứ ba. Nói cách khác, nó có thể thích nghi với hạ tầng kỹ thuật sẵn có mà không gây ngắt quãng.

 

Ban đầu, OpenStack được phát triển bởi NASA và Rackspace, và ra phiên bản đầu tiên vào năm 2010. Định hướng của họ từ khi mới bắt đầu là tạo ra một dự án nguồn mở mà mọi người có thể sử dụng hoặc đóng góp. OpenStack dưới chuẩn Apache License 2.0, và vì thế phiên bản đầu tiên đã phát triển rộng rãi trong cộng đồng được hỗ trợ bởi hơn 9000 cộng tác viên trên gần 90 quốc gia, và hơn 150 công ty bao gồm Redhat, Canonical, IBM, AT&T, Cisco, Intel, PayPal, Comcast và một nhiều cái tên khác. Đến nay, OpenStack đã cho ra đời 6 phiên bản và tháng 10 này một phiên bản mới được phát hành là Havana.

Cloud là gì?

Đầu tiên, hãy tìm hiểu xem, đám mây điện toán là gì. Các công nghệ đám mây được xây dựng trên các công nghệ đã có như ảo hóa và clustering để ảo hóa các tài nguyên phần cứng, phần mềm, lưu trữ, và network thành những đơn vị có tính linh hoạt mà có thể phân phối một cách nhanh chóng để đáp ứng theo nhu cầu. Do đó, hơn mô hình tĩnh cũ, các server phần cứng được dùng cho các nhiệm vụ khác nhau, các cấu hình mạng và storage tĩnh, tất cả những thiết bị cụ thể này được đưa vài một “bể tài nguyên chung”. Nó hiệu quả cho việc sử dụng phần cứng, và nhanh chóng khi muốn tăng hay giảm tùy nhu cầu. Thậm chí, bạn có thể cấu hình tự phục vụ cho người dùng để họ có thể lấy bất cứ những gì họ cần và bất kì khi nào.

Private cloud được dùng trong các doanh nghiệp, chúng ta có các public cloud như Amazon’s EC2 và Rackspace Cloud. Bạn có thể kết hợp private và public cloud để tăng hiệu quả sử dụng. Ví dụ, giữ những dữ liệu nhạy cảm trong private cloud và sử dụng public cloud cho việc chia sẻ, testing và lưu trữ dữ liệu không quan trọng.

Tất cả tài nguyên tính toán có thể chia sẻ được trên cloud, và có 3 dạng dịch vụ cơ bản:

  • SaaS: softeware as a Service.
  • PaaS: Platform as a Service
  • IaaS: Infrastructure as a Service

OpenStack inside?

Tiếp đến, hãy đi sâu vào bên trong OpenStack

OpenStack không phải là một dự án đơn lẻ mà là một nhóm các dự án nguồn mở nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ cloud hoàn chỉnh. OpenStack chứa nhiều thành phần:

OpenStack compute: là module quản lý và cung cấp máy ảo. Tên phát triển của nó Nova, nên khi bạn đọc về Nova thì hiểu đó là OpenStack compute. Nó hỗ trợ nhiều hypervisors gồm KVM, QEMU, LXC, XenServer… Compute là một công cụ mạnh mẽ mà có thể điều khiển toàn bộ các công việc: networking, CPU, storage, memory, tạo, điều khiển và xóa bỏ máy ảo, security, access control. Bạn có thể điều khiển tất cả bằng lệnh hoặc từ giao diện dashboard trên web.

OpenStack Glance, là OpenStack Image Service, quản lý các disk image ảo. Glance hỗ trợ các ảnh Raw, Hyper-V (VHD), VirtualBox (VDI), Qemu (qcow2) và VMWare (VMDK, OVF). Bạn có thể thực hiện: cập nhật thêm các virtual disk images, cấu hình các public và private image và điều khiển việc truy cập vào chúng, và tất nhiên là có thể tạo và xóa chúng.

OpenStack Object Storage, như là cái tên, nó dùng để quản lý lưu trữ. Nó là một hệ thống lưu trữ phân tán cho quản lý tất cả các dạng của lưu trữ như: archives, user data, virtual machine image … Có nhiều lớp redundancy và sự nhân bản được thực hiện tự động, do đó khi có node bị lỗi thì cũng không làm mất dữ liệu, và việc phục hồi được thực hiện tự động.

Identity Server quản lý xác thực cho user và projects.

OpenStack Netwok: là thành phần quản lý network cho các máy ảo. Cung cấp chức năng network as a service. Đây là hệ thống có các tính chất pluggable, scalable và API-driven.

OpenStack dashboard cung cấp cho người quản trị cũng như người dùng giao diện đồ họa để truy cập, cung cấp và tự động tài nguyên cloud. Việc thiết kế có thể mở rộng giúp dễ dàng thêm vào các sản phẩm cũng như dịch vụ ngoài như billing, monitoring và các công cụ giám sát khác.

Hãy trải nghiệm với OpenStack

Chúng ta hãy đừng chỉ nhìn vào OpenStack, chúng ta nên cài đặt và trải nghiệm với nó. Nó được thiết kế để quản lý các trung tâm dữ liệu lớn và sử dụng hàng perabyte dữ liệu, những bạn cũng có thể cài đặt nó trên PC. Nó được chứa trong hầu hết Linux distribution nên bạn có thể cài đặt nó chỉ như các phần mềm khác, từ bộ quản lý gói yêu thích.