Thiết lập môi trường lập trình Windows Azure

[Day 1] Thiết lập môi trường lập trình Windows Azure

Đối với các lập trình viên, xây dựng ứng dụng Windows Azure cũng giống như xây dựng một ứng dụng Windows truyền thống. Nền tảng Windows Azure hỗ trợ cả ứng dụng .Net và ứng dụng xây dựng với native code. Windows Azure cung cấp các mẫu project trong Visual Studio để tạo Web role, Worker role và kết hợp cả hai.

Một vấn đề là ứng dụng Windows Azure không chạy cục bộ mà chạy trên đám mây. Vì vậy, để giải quyết vấn đề này Microsoft cung cấp development fabric, một phiên bản của môi trường Windows Azure để chạy trên máy của lập trình viên.

Development fabric cung cấp một bản sao của Windows Azure cho lập trình viên

Development fabric chạy trên máy đơn Windows Server 2008, Windows 7, hoặc Windows Vista. Nó mô phỏng các chức năng của Windows Azure trên đám mây, với Web role, Worker role và bộ lưu trữ Windows Azure. Lập trình viên có thể xây dựng một ứng dụng Windows Azure triển khai nó trên development fabric, và chạy nó giống như chạy ứng dụng trên đám mây. Lập trình viên có thể quyết định xem bao nhiêu thể hiện của mỗi role nên chạy và có thể dùng queue để liên lạc giữa các thể hiện với nhau. Một ứng dụng có thể được phát triển và kiểm thử ở cục bộ, lập trình viên có thể upload code và tập tin cấu hình của nó qua cổng Windows Azure, sau đó chạy nó.

Môi trường lập trình

Môi trường lập trình của Windows Azure bao gồm 2 thành phần chính: Windows Azure Tools cho Visual Studio vàWindows Azure SDK.

Để cài đặt hai công cụ trên bạn truy vào trang web https://www.windowsazure.com/en-us/documentation/?fb=en-us . Đây là trang tải công cụ lập trình dành cho lập trình viên. Tại đây bạn chọn một ngôn ngữ mà bạn muốn triển khai WA. Ở đây, trong bài viết này, chúng tôi hướng dẫn bạn làm quen với .NET để triển khai một ứng dụng mẫu.

Để cài SDK cho .Net bạn vào link sau: https://www.windowsazure.com/en-us/downloads/?sdk=net

Để cài đặt Windows Azure Tools cho Visual Studio và Windows Azure SDK, đồng thời cài đặt luôn Development fabric dành cho lập trình viên lúc lập trình, bạn chỉ cần tải về một tập tin được khuyến nghị khi chọn ngôn ngữ .NET trong bước trên. Chạy tập tin setup này, chương trình sẽ tiến hành download những thành phần cần thiết và cài đặt chúng. Bạn chỉ việc chờ đợi và bấm OK để xác nhận.

Click vào Install để tiến hành cài đặt tự động

Sau khi qua vài bước Next -> Next …… là bạn đã cài xong bộ SDK rồi, hôm sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bàiHelloCloud

Như đã giới thiệu, việc triển khai ứng dụng không có gì khác với một ứng dụng thông thường, mà phần phức tạp là ở bước cấu hình.

Theo Toni Toan