Thay đổi hình ảnh màn hình chờ Logon trên Windows 7

image

Thông thường thì màn hình chờ Logon trên Windows 7 mặc định là  hình Windows 7 , Chúng ta không thế thay đổi được hình Windows 7 mặc định đó nếu không có tùy chỉnh cho Registry.

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn từng bước thay đổi màn hình chờ Logon theo ý của mình.

1. Thiết lập cho phép chỉnh sửa Backgrounds.

Bạn vào Start>Search gõ lệnh Regedit

image

Sau đó bạn vào theo đường dẫn.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Authentication\LogonUI\Background

image

Trong mục Background bạn  sẽ thấy giá trị là OEMBackground, bạn mở OEMbackgound  lên trong mục Value data bạn nhập vào là 1.

image

Tiếp theo bạn vào lại cửa sổ Start>Search gõ gpedit.msc

sau đó bạn vào theo đường dẫn

Computer Configuration\Administrative Templates\System\Logon

image

Bạn tìm tới dòng  “Always use custom login background.” , sau đó mở nó lên và chọn Enable.

image

2. Tạo hình nền màn hình chờ Logon.

Bàn vào theo đường dẫn sau C:\Windows\System32\oobe

Tạo folder tên là info, trong folder info bạn tạo tiếp folder nữa là backgrounds

image

copy hình mà mình muốn làm hình chờ trong cửa sổ chờ logon và đổi tên nó thành backgroundDefault.jpgimage

Bây giờ bạn khổi động lại máy tính của mình và kiểm tra kết quả.

Một cách đơn giản hơn thì bạn có thể sử dụng phần mềm để chỉnh sửa màn hình chờ logon của mình download tại đây.

Chúc bạn thành công.