Articles Posted in the " windows server 2012 " Category

 • Làm việc với dự án Azure trong Visual Studio (phần 2)

  Khi đã tạo một dự án cloud service, bạn có thể làm việc với các role, làm việc với các dịch vụ lưu trữ, và làm việc trong debug và triển khai của service. Làm việc với Cloud Service Roles Bạn có thể liên kết các một Web role hay Worker role đã tồn tại […]


 • Làm việc với dự án Azure trong Visual Studio (phần 1)

  Trong đội hình của nền tảng Azure hiện có 4 thành phần: Hệ điều hành Windows Azure, hệ quản trị dữ liệu quan hệ SQL Azure, hệ thống quản trị máy ảo AppFabric và sàn giao dịch cho các ứng dụng đám mây Marketplace. Trong hệ thống thuật ngữ của Microsoft, một máy ảo riêng […]


 • Thiết lập môi trường lập trình Windows Azure

  Đối với các lập trình viên, xây dựng ứng dụng Windows Azure cũng giống như xây dựng một ứng dụng Windows truyền thống. Nền tảng Windows Azure hỗ trợ cả ứng dụng .Net và ứng dụng xây dựng với native code. Windows Azure cung cấp các mẫu project trong Visual Studio để tạo Web role, […]


 • Giới thiệu về Windows AZURE

    1. WINDOWS AZURE LÀ GÌ? Windows azure là một nền tảng ứng dụng cho công nghệ điện toán đám mây. Bạn có thể sử dụng nền tảng này theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng Windows azure để xây dựng các ứng dụng web để chạy hoặc lưu trữ […]


 • 10 tính năng mới trong Windows Server 2012

  Windows Server 2012 đã được phát hành chính thức từ ngày mùng 9 tháng Chín và rất nhiều chuyên gia IT và quản trị viên hệ thống đang tiến hành đánh giá trước khi triển khai phần mềm. Hệ điều hành được bổ sung thêm rất nhiều tính năng mới hữu ích cho các nhà quản […]