Articles Posted in the " tuy-chinh-mau-folder " Category

  • Tùy chỉnh màu khác nhau cho Folder bằng hai bước đơn giản

    FolderColorizer là ứng dụng cho phép chúng ta có thể đổi màu folder  theo các màu khác nhau,đây là ưng dụng dùng để trang trí máy tính và giúp chúng ta giảm thiểu thời gian tìm kiếm dữ liệu trên máy tính. Hướng dẫn sử dụng: Bước 1: Download FolderColorizer tại đây . Bước 2:Sau khi […]