Articles Posted in the " san " Category

  • Tìm hiểu iSCSI,SAN,DAS,

    1. Direct Attached Storage ( DAS ): Mô hình DAS Direct attached storage (DAS) là cách lưu trữ mà chúng ta đã quen biết từ lâu, đó là các ổ cứng SCSI gắn bên trong các máy chủ. Các ứng dụng có thể truy cập vào ổ cứng gắn trong ở mức độ block-level hay […]