Sửa lỗi ” Windows Installer Service could not be accessed” trong Windows 7

00_lead_image_windows_installer_error

Khi cài đặt một chương trình nào đó bạn gặp phải thông báo lỗi trên mà không biết phải sửa như thế nào?

Tôi sẽ hướng dẫn bạn sửa lỗi trên.

Đầu tiên, click vào menu Start và chọn Run.

C01_selecting_run_from_start_menu

Trong sửa hộp Open trên hộp thoại Run, nhập vào “cmd” (không có dấu ngoặc kép) và nhấn OK.

02_entering_cmd_in_run_dialog

Command Prompt hiển thị cửa sổ. Đối với  Windows 64-bit thì bạn gõ dòng lệnh này vào(hướng dẫn Windows 32 bit ở bên dưới)

% Windir% \ system32 \ msiexec.exe / unregister

 

lệnh này dùng để đăng ký các tập tin msiexec.exe trong C: thư mục SysWOW64 \ Windows \.

03_unregister_in_system32

Tiếp tục gõ lệnh tiếp theo

% Windir% \ system32 \ msiexec.exe / regserver

Lệnh này dùn để   đăng ký các tập tin msiexec.exe trong C: thư mục system32 \ Windows \.

04_regserver_in_system32

Gõ sau tại dấu nhắc và nhấn Enter.

% Windir% \ SysWOW64 \ msiexec.exe / unregister

Này unregisters file msiexec.exe trong C: thư mục SysWOW64 \ Windows \.

05_unregister_in_syswow64

Gõ sau tại dấu nhắc và nhấn Enter.

% Windir% \ SysWOW64 \ msiexec.exe / regserver

Lệnh này  đăng ký các tập tin msiexec.exe trong C: thư mục SysWOW64 \ Windows \.

06_regserver_in_syswow64

Sau đó gõ Exit

07_closing_cmd_window

Khởi động lại máy tính của bạn. Bây giờ bạn có thể cài đặt chương trình sử dụng MSI tập tin cài đặt.

Để khắc phục vấn đề này trong Windows 32-bit, mở cửa sổ Command Prompt như mô tả ở trên. Gõ các lệnh sau theo thứ tự, nhấn Enter sau mỗi:

msiexec / unregister

msiexec / regserver

Thoát khỏi cửa sổ Command Prompt và khởi động lại máy tính của bạn để hoàn tất việc sửa chữa.

Văn Phú