Hướng dẫn hiển thị Icon Computer lên desktop trên Windows 8.1

Mặc định thì trên Desktop của Windows không có biểu tượng Computer, Tôi sẽ hướng dẫn các bạn các hiển thị biểu tưởng Computer trên desktop của mình.

Bước 1:Bạn click chuột phải lên Desktop chọn Personalize

01_selecting_personalize

Trong cửa sổ Personalization bạn chọn Change desktop icons02_clicking_change_desktop_icons

Trong cửa sổ Destop Icon Settings bạn check vào Computer (Nếu bạn muốn hiển thị thêm cái gì thì check vào đó)

03_selecting_computer

Sau đó bạn chọn Ok và ra ngoài desktop để kiểm tra kết quả.

Chúc bạn thành công.