Hướng dẫn đặt mật khẩu trong windows 7

Máy tính của bạn có nhiều người sử dụng hoặc bạn không muốn người khác sử dụng máy tính của mình….

Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt mật khẩu cho máy tính của mình

Để biết mình đang dùng User gì thì bạn Chọn vào Start

Ở  trên bên góc phải  trên cùng là tên User( user tôi đang sử dụng là ADMIN)

1Sau đó bạn chọn chuột phải lên  computer chọn Manager

2Màn hình Computer Management hiện ra.

Bạn chọn Local User and Group >User

Lúc này bạn sẽ thấy User của mình đang sử dụng(User của tôi là ADMIN).

Bạn chuột phải lên chọn Setpassword

3

 

bạn chọn procesed để tạo password cho user của mình
4

 

sau đó 5

Nhập mật khẩu 2 lần : 5

Sau đó chọn OK.

Chúc bạn thành công