Hướng dẫn cài đặt Microsoft Office trên Linux

microsoft-word-on-linux

Để cài Microsoft Office trên Linux thì phải sử dụng tới ứng dụng Wine.

Wine: là một ứng dụng giúp chạy ứng dụng Windows trên Linux.

Đây là ứng dụng hoàn toàn miễn phí để sử dụng, để cài đặt Wine trên Ubuntu thì vào Ubuntu Software Center tìm và download về dể cài đặt.

cài đặt-rượu-on-ubuntu

Tiếp theo cho đĩa Microsoft Office vào ổ đĩa và  click chuột phải lên file setup.exe chọn Open With >Wine Windows Program Loader,

cài đặt văn phòng-với-rượu

Quá trình cài đặt bình thường như cài trên Windows.

running-văn phòng-cài đặt-on-linux

microsoft-văn phòng-cài đặt-on-linux

Kết thúc quá trình cài đặt bạn Log OFF và Log on lại thì sẽ thấy các ứng dụng của Microsoft Office trên màn hình desktop

chúc bạn thành công.