Giới Thiệu

Website kienthucit.net nhằm chia sẻ , trao đổi kiến thức về lĩnh vực công nghê thông tin. Những nội dung trong website có thể là những kiễn thức, những thủ thuật nhằm giúp những người đang sử dụng máy tính có thể biết về công nghệ thông tin nhiều hơn.

Những bài viết nhằm chia sẻ kiến thức thức công nghệ thông tin

Những thủ thuật máy tinh nhằm giúp người dùng có thể tự sủa lỗi, những sự cố máy tính đơn giản.

Chúng tôi cũng có đội ngũ kĩ sư công nghệ thông tin có thể giải quyết một số vấn đề về quản trị mạng, thiết kế web, …