Enable tùy chọn Hibernate trong Windows 8

Hibernate là một tùy chọn đã bị ẩn ở trong Windows 8. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách để enable Hibermate.

Bước 1: Vào Control Panel>Hardware and Sound>Power Options.

Bước 2:Chọn Choose what the power buttons do.

Enable Hibernate In Windows 8

Bước 3:Màn hình kế tiếp chọn  Change Settings that are currently Unavailable.

Bước 4: Kéo thanh trượt xuống  “Shutdown Settings”  và check vào  Hibernate để enable và chọn Save Changes.Enable Hibernate in Windows 8

Bước 5: Trong cửa số tùy chọn các chế đố lúc này sẽ xuất hiện thêm Hibernate.

Enable Hibernate in Whindows 8

You will notice Hibernate Option added there. So in this Tutorial we Saw What Hibernate is and how to Enable Hibernate In Windows 8, Hope this Helps you .