Công nghệ UEFI thay thế dần BIOS trong tương lai.

uefi -bios

BIOS (Basic Input/Output System): Hệ thống xuât nhập cơ bản. BIOS được chứa trong các con chip như là PROM, EPROM hay bộ nhớ flash của bo mạch chính. Khi máy tính khởi động, BIOS là chương trình được khởi động đầu tiên chuẩn bị cho máy tính để các chương trình phần mềm được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ (chẳng hạn như ổ cứng, đĩa mềm và đĩa CD) có thể được nạp, thực thi và điều khiển máy tính.

Những hạn chế của BIOS:

  • BIOS chỉ có 1024 KB dung lượng thực thi. Điều này có nghĩa là BIOS gặp khó khăn trong việc khởi động các thiết bị ngoại vi đa giao tiếp qua các cổng như USB, eSATA, ThunderBolt,…
  • BIOS không thể khởi động từ các đĩa cứng với dung lượng lớn hơn 2,19TB

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface): được thiết kế thay thế cho BIOS. Nó được thiết kế để cải thiện khả năng tương tác phần mềm và giới hạn địa chỉ của BIOS

Cũng như BIOS, UEFI được cài đặt tại nhà sản xuất. Thay vì được lưu trong firmware, chương trình UEFI được lưu trữ ở thư mục /EFI/ trong bộ nhớ non-volatile (là bộ nhớ đảm bảo cho dữ liệu không bị hỏng mỗi khi mất điện). Vì vậy, UEFI có thể chứa trong bộ nhớ flash NAND trên bo mạch chính (mainboard) hoặc cũng có thể để trên một ổ đĩa cứng, hay thậm chí là ngay cả trên một vùng tài nguyên mạng được chia sẻ.

Một số ưu điểm của UEFI so với BIOS.

  • Tính năng khởi động an toàn (secure boot)
  • Thời gian khởi động và khôi phục từ chế độ ngủ đông nhanh hơn
  • Hỗ trợ khởi động qua mạng PXE (Preboot Execution Environment)
  • Hỗ trợ cho các ổ đĩa lớn hơn 2,2 terabyte (TB).
  • Có thể sử dụng để giải quyết hơn 17,2 tỷ gigabyte (GB) bộ nhớ trong khi khởi động.
  • UEFI hỗ trợ GPT(GUID Partition Table là một tiêu chuẩn của đĩa cứng để khắc phục những hạn chế của tiêu chuấn MBR(Master Boot Record)).