Articles Posted in the " Máy Chủ Dịch Vụ " Category

  • 10 tính năng mới trong Windows Server 2012

    Windows Server 2012 đã được phát hành chính thức từ ngày mùng 9 tháng Chín và rất nhiều chuyên gia IT và quản trị viên hệ thống đang tiến hành đánh giá trước khi triển khai phần mềm. Hệ điều hành được bổ sung thêm rất nhiều tính năng mới hữu ích cho các nhà quản […]