Articles Posted in the " Hạ Tầng Mạng " Category

 • Công nghệ và dịch vụ Wi-fi

  I.Giới thiệu  Hiện nay các nhu cầu về dịch vụ di động không chỉ dừng lại ở dịch vụ thoại truyền thống mà còn có sự phát triển nhanh và mạnh các nhu cầu về dịch vụ số liệu di động đặc biệt là dịch vụ truy cập Internet di động, khiến cho nhà sản […]


 • Giải Pháp Đường Truyền WAN cho Doanh Nghiệp

  Các giải pháp về hệ thống mạng WAN bao gồm: các nhà cung cấp, đặc điểm các kiểu đường truyền, thiết bị kết nối … là những vấn đề mà phần lớn ngừơi quản trị hệ thống không nắm được chi tiết. Mình xin trình bày một bài viết được tổng hợp từ nhiều nguồn […]


 • Tìm hiểu công nghệ VPLS và BGP MPLS VPN

  Abstract  Trong nhiều năm, hệ thống mạng truyền tải hoạt động trên các công nghệ mạng truyền thống TDM,Frame Relay và ATM. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ yêu cầu băng thông mạng nhiều hơn, vượt quá khả năng phục vụ của các công nghệ truyền thống. Hệ thống mạng […]


 • Tìm Hiểu Về Hạ Tầng Công Nghệ Thông Tin cho Doanh Nghiệp

  Hạ tầng công nghệ thông tin là một hệ thống hết sức quan trọng, hiểu được sự quan trọng đó mới giúp cho sự phát triển của CNTT tại Việt Nam mới nhanh chóng lớn mạnh. Bên cạnh sự đầu tư có bài bản cho hệ thống hạ tầng cong nghệ thông tin của mình […] • Thiết kế mạng Lan cho doanh nghiệp

  Thiết kế, xây dựng hạ tầng truyền thông cho các đơn vị, tổ chức tạo điều kiện triển khai các ứng dụng nghiệp vụ và các dịch vụ gia tăng của đơn vị, tổ chức đó. Mục tiêu chung được thể hiện qua các điểm cụ thể sau: Xây dựng hạ tầng truyền thông thống […]