Articles Posted in the " Giải Pháp Công Nghệ " Category

  • Các thành phần của một hệ thống ảo hóa

    Một hệ thống ảo hóa bao gồm những thành phần sau: Tài nguyên vật lý (host machine,host hardware). Các phần mềm ảo hóa (virtual software) cung cấp và quản lý môi trường làm việc của các máy ảo. Máy ảo (virtual machine) là các máy được cài trên phần mềm ảo hóa. Hệ điều hành: […]


  • Công nghệ ảo hóa

    Ngày nay, nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng mạnh. Cùng với nó là sự tiến bộ vượt bậc của nền khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin. Máy tính đã giúp con người rất nhiều từ tối ưu hóa công việc, giảm thời gian làm việc, tăng hiệu suất […]