Articles Posted in the " Công Nghệ Lưu Trữ " Category
  • Giải pháp Backup dữ liệu đơn giản với CronTab trên Linux

    1. Cron là gì? Cron là một tiện ích cho phép thực hiện các tác vụ một cách tự động theo định kỳ, ở chế độ nền của hệ thống. Crontab (CRON Table) là một file chứa đựng bảng biểu (schedule) của các entries được chạy. 2. Cron làm việc thế nào? Một cron schedule […]  • Thiết bị bị lưu trữ Oracle Sun ZFS

    Các tổ chức ngày nay thường triển khai hỗn hợp các phương thức lưu trữ DAS, NAS và SAN trong hạ tầng IT và trung tâm dữ liệu của họ. Hình 1. Môi trường lưu trữ phức hợp Những “đảo” lưu trữ này thường được cài đặt để hỗ trợ các ứng dụng đơn lẻ […]


  • Xây dựng hệ thống lưu trữ gắn mạng riêng

    Với các thiết bị lưu trữ giá rẻ sẵn có, sự hấp dẫn để xây dựng các thư viện rộng lớn của âm nhạc, phim, hình ảnh, và các văn bản luôn luôn hiện diện. Nhưng khi mỗi máy tính trong nhà của bạn có dung lượng lưu trữ lớn thì việc quản lý tất cả các dữ liệu […]