Articles Posted in the " Công Nghệ Bảo Mật " Category  • Giải pháp bảo mật cho hệ thống văn phòng điện tử M-Office

    1.Giới thiệu Ứng dụng giao thức Secure Socket Layer (SSL) trong việc xác thực và mã hoá thông tin giữa client và server khi truy cập vào M-Office. Sử dụng công nghệ chữ ký điện tử(Khóa công khai, khóa bí mật) cho việc chứng thực đăng nhập vào hệ thống M-OFFICE. Không dùng kiểu đăng […]


  • Thiết lập đường hầm web an toàn

    Nếu là một người hay phải làm việc lưu động thì chắc chắn sẽ có lần bạn phải truy cập vào các mạng không dây công cộng. Chắc chắn rơi vào hoàn cảnh như vậy bạn sẽ phải chuẩn bị một số cách để tự bảo vệ mình. Có nhiều cách thức để bảo vệ […]


  • Thiết lập cơ chế bảo mật SSL miễn phí

    Việc sở hữu 1 hệ thống web server có cơ chế chứng thực bảo mật Secure Socke Layer – SSL từ 1 tổ chức bảo mật – Certificate Authority có uy tín (không hiển thị cảnh báo truy cập trên các trình duyệt), sẽ có rất nhiều lợi thế. Tuy nhiên, mức giá đưa ra […]