Cài đặt tiện ích (Add Gadgets) cho Windows 8.1

00_lead_image_gadgets

Mặc định của Windows 8.1 thì tính năng Gadgets  không hiển thị , để hiện thị được Gadgets thì bạn làm như sau.

Bạn vào Download phần mềm 8Gadgetpack miễn phí tại đây.

Sau khi Download về bạn mở ra và cài đặt.

01_8gadgetpack_install_file

02_clicking_finish

Sau khi cài xong.

03_dont_like_this_sidebar

Mặc định thì sẽ có đồng hồ thời gian và bản thời tiết nhưng bạn có thể tùy chỉnh thêm các ứng dụng khác cho nó bằng cách mở Gadgets ở ưới thanh taskbar lên và chọn ứng dụng cần thiết cho mình.

Chúc các bạn thành công!