Articles Posted by the Author:

 • Tìm hiểu về OpenStack

  Openstack là một cloud software được thiết kế để chạy trên các sản phẩm phần cứng như x86, ARM. Nó không có yêu cầu gì về đặc tính phần mềm hay phần cứng, nó tích hợp với các hệ thống kế thừa và các sản phẩm bên thứ ba. Nói cách khác, nó có thể […]


 • Bài 9:Cấu hình Virtualization trong CentOS 6(phần 4-install Vmware Player)

  1.Cài đặt VMware player [1] Download VMware Player first from VMware’ site và upload lên server [root@dlp ~]#chmod 700 VMware-Player-5.0.2-1031769.x86_64.bundle [root@dlp ~]# ./VMware-Player-5.0.2-1031769.x86_64.bundle Extracting VMware Installer…done. You must accept the VMware OVF Tool component for Linux End User License Agreement to continue. Press Enter to proceed. # Enter VMWARE OPEN VIRTUALIZATION FORMAT TOOL LICENSE AGREEMENT Do you agree? [yes/no]:yes […]


 • Bài 9:Cấu hình Virtualization trong CentOS 6(phần 3-Ovirt)

  1. Cấu hình điều khiển Server với Ovirt Gói oVirt là một công cụ quản lý máy ảo mở có quy mô từ một vài máy ảo đến hàng ngàn máy ảo chạy trên hàng trăm máy chủ. Gói oVirt, do Red Hat phát triển, là một bàn điều khiển quản lý dựa trên Web, […]


 • Bài 9:Cấu hình Virtualization trong CentOS 6(phần 2-KVM)

  1. Cấu hình SPICE server. Cài đặt Desktop Virtualization ” SPICE(simple Protocol for Independent Computing Environment)” để connect tới máy ảo từ remote client. [1] Cài đặt SPICE Server [root@dlp ~]#yum -y install spice-server [2] Chỉnh sửa máy ảo trong file xml và khởi động máy ảo với SPICE. [root@dlp ~]#virsh edit www         […]


 • Bài 9: Cấu hình Virtualization trong CentOS 6(phần 1-KVM)

  1. Cài đặt KVM KVM (Kernel-based Virtual Machine) được rất nhiều người biết đến là một cơ sở hạ tầng ảo hóa cho nhân Linux dành cho những CPU hỗ trợ công nghệ ảo hóa như Intel VT hoặc AMD-V… Trước đây chúng tôi đã từng hướng dẫn các bạn ảo hóa với KVM trên nền tảng […]


 • Tìm hiểu iSCSI,SAN,DAS,

  1. Direct Attached Storage ( DAS ): Mô hình DAS Direct attached storage (DAS) là cách lưu trữ mà chúng ta đã quen biết từ lâu, đó là các ổ cứng SCSI gắn bên trong các máy chủ. Các ứng dụng có thể truy cập vào ổ cứng gắn trong ở mức độ block-level hay […]


 • Giới thiệu NTP server.

  Giao thức NTP (Network Time Protocol – Giao thức đồng bộ thời gian mạng) là một giao thức để đồng bộ đồng hồ của các hệ thống máy tính thông qua mạng dữ liệu chuyển mạch gói với độ trễ biến đổi. Giao thức này được thiết kế để tránh ảnh hưởng của độ trễ […]


 • Bài 8: Cấu hình Storage Server trên CentOS 6

  1.Cấu hình  lưu trữ  với  iSCSI. cấu hình lưu trữ mạng trên server gọi là  iSCSI Target, một client kết nối tới   iSCSI Target gọi là  iSCSI Initiator. bên dưới là ví dụ về cấu hình iSCSI dlp.server.world [10.0.0.30] – iSCSI Target www.server.world [10.0.0.31] – iSCSI Initiator ví dụ trên hướng dẫn cấu hình  LVM partition trên iSCSI Target, Tìm hiểu […]


 • Bài 7: Cấu hình DHCP Server trên CentOS 6

    Cấu hình DHCP ( Dynamic Host Configuration Protocol ) Server.(khi đã cấu hình DHCP trên server thì phải cấu hình disable DHCP trên Router) [1] Cài đặt và cấu hình DHCP [root@dlp ~]# yum -y install dhcp [root@dlp ~]# vi /etc/dhcp/dhcpd.conf # create new # specify domain name option domain-name                 […]


 • Bài 6: Cấu hình DNS Server trên CentOS 6

  1. Cài đặt và cấu hình BIND Cấu hình DNS server phân giải domain name hoặc IP [1] Cài đặt  BIND [root@dlp ~]# yum -y install bind bind-utils [2] Cấu hình BIND [root@dlp ~]# echo ‘OPTIONS=”-4″‘ >> /etc/sysconfig/named # set if you don’t use IPv6 ( if use, don’t set it ) [root@dlp ~]# vi /etc/named.conf // // named.conf // // Provided […]