Xóa bỏ formatted trong file Microsoft Word

Bạn đã bao giờ mở file Microsoft Word lên mà bị lỗi formatted như vậy chưa. Bài viết này sẽ chỉ cách làm sao để bỏ formated như này.

formated

Cách chỉnh: Menu Review , ở phần Tracking chọn tùy chọn Final hoặc Final Showing Markup

 formated2

 

 

Sau đó qua tab Accept -> chọn Accept All Change Document. Vậy là bạn đã bỏ Formatted xong