Mạng NGN, giải pháp cho mạng viễn thông

Xã hội càng phát triển, nhu cầu về thông tin liên lạc càng cao và nhu cầu ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người. Hiện tại và trong thời gian tới, nhu cầu phát triển các loại hình dịch vụ gia tăng như: thoại, dữ liệu, hình ảnh với chất lượng cao ngày một tăng. Để đáp ứng yêu cầu trên, các nhà cung cấp dịch vụ không chỉ quan tâm đến phát triển dịch vụ mà còn phải xây dựng, củng cố và tối ưu hóa hạ tầng lẫn dịch vụ. Song song đó, nhà khai thác phải nghiên cứu tìm ra một công nghệ thế hệ mới có kiến trúc linh hoạt, tương thích hoàn toàn với mạng hiện tại, đáp ứng đa công nghệ, đa giao thức, đa truy cập, đa phương tiện truyền thông và đa dịch vụ… Trước yêu cầu đó, mạng viễn thông thế hệ sau (Next Generation Networks) ra đời được xem là một giải pháp thỏa mãn tất cả các điều kiện kể trên cho một mạng tương lai.

Ta có thể thấy những hạn chế mạng viễn thông truyền thống

• Cứng nhắc trong việc phân bổ băng thông

• Cấu trúc mạng đóng tạo ra sự độc quyền của các nhà cung cấp hệ thống

• Khó khăn trong việc tổ hợp mạng và quản lý mạng

• Khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ mới

• Đầu tư cho mạng PSTN lớn

• Giới hạn trong việc phát triển mạng

• Không đáp ứng được sự tăng trưởng nhanh của các dịch vụ dữ liệu.

su hoi tu NGN

 

NGN (Next Generation Network) là mạng thế hệ sau không phải là mạng hoàn toàn mới, nó hội tụ 3 mạng: mạng thoại, mạng không dây, mạng số liệu vào một kết cấu thống nhất để hình thành một mạng chung, thông minh, hiệu quả, tích hợp nhiều công nghệ mới, ứng dụng mới.

NGN có khả năng làm nền tảng cho việc triển khai nhiều loại hình dịch vụ mới trong tương lai một các nhanh chóng, không phân biệt ranh giới các nhà cung cấp dịch vụ (dịch vụ độc lập với hạ tầng mạng) nhờ các đặc điểm: băng thông lớn, tương thích đa nhà cung cấp thiết bị, tương thích với các mạng cũ… Đồng hành với xây dựng mạng NGN, một loạt các dịch vụ với các kiến trúc khác nhau cũng dần được triển khai nhằm cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích cho người dùng. Mạng NGN ra đời và đã được phát triển ở nhiều nước trên thế giới và tại Việt Nam

mang NGN